• Wij verzorgen het bouwkundig tekenwerk van voorlopig schetsontwerp tot en met de bouwaanvraag voor o.a.:

 • Nieuwbouw van woningen

 • Nieuwbouw van bedrijfspanden (van loodsen tot kantoren)

 • Verbouw (b.v. Aanbouw, Dakopbouw of Dakkapel)

 • Bijgebouw (b.v. schuur, garage)

 • Maken van werktekeningen.

 • Het ontwerpen en maken van 3D presentaties.

 • Digitaliseren van een bestaande bouwtekening.

 • Een bestaand gebouw inmeten en op tekening zetten.

 • Invullen van bouwvergunningformulieren.

 • Alle benodigde bouwbesluitberekeningen, EPN, daglichttoetreding, ventilatieberekening en gebruiksoppervlakte. (rapport bouwbesluit).

 • Bezonningsberekening.

 • Het verzorgen van constructieve berekeningen.