• Kennismaking en bespreking van de plannen voor het bouwproject

  • Uitbrengen van eventuele offerte

  • Toetsing van het bestemmingsplan (gemeente)

  • Inmeten (indien nodig) en tekenen van de bestaande toestand

  • Voorlopig schetsontwerp (bestaande en/of nieuwe toestand t.w.: gevels, plattegronden, doorsnede, situatie) maken en bespreken met opdrachtgever

  • Maken van definitief schetsontwerp

  • Indienen definitief schetsontwerp bij de gemeente ter beoordeling door de Welstandscommissie.
    De gemeente toetst het schetsontwerp ook gelijk aan het bestemmingsplan. (vooroverleg gemeente)