• Maken van bestektekeningen (schetsontwerp wordt verder uitgewerkt met: bouwkundige details, fundering-riolering, vloeren en dakconstructie)

  • Verzorgen van benodigde berekeningen volgens het bouwbesluit

  • Verzorgen van Energieprestatieberekening (EPN) voor woningen en utiliteitsbouw (indien nodig)

  • Verzorgen van constructieve berekeningen

  • Indienen van de complete bouwaanvraag